domingo, 29 de mayo de 2016

RIZOMA


El llibre es relaciona amb un espai estriat i llis, amb una forma geomètrica arborescent que respon a estructures jerarquitzants i un ordre seqüencial.

L'hipertext es relaciona amb una estructura formal de rizoma, sense jerarquies o alternatives predeterminades, en la que són possibles els salts i connexions contingents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario